icon

SMS-Support: Skapa ett SMS-utskick

Har ni en eller flera ”anpassad avsändare” så ligger dom i listan avsändare. Om ni skriver ett långt meddelande (över 160 tecken) så krävs flera SMS för att skicka iväg meddelandet. Mottagaren av meddelandet upplever det dock som ett och samma SMS.
Om det meddelande ni skickar kräver flera SMS, betalar du för flera SMS. Se vår prislista för SMS-utskick.

Obs! För att anpassa er avsändare till exempelvis ert företagsnamn, se våra Tilläggstjänster.

Inbox SMS Grupp SMS Nummer
Mottagare: (Ett nummer per rad)
Meddelande:
Avsändare:
Feedback