icon

SMS-Support: Skapa ett SMS-utskick

Har ni en eller flera ”anpassad avsändare” så ligger dom i listan avsändare. Om ni skriver ett långt meddelande (över 160 tecken) så krävs flera SMS för att skicka iväg meddelandet. Mottagaren av meddelandet upplever det dock som ett och samma SMS.
Om det meddelande ni skickar kräver flera SMS, betalar du för flera SMS. Se vår prislista för SMS-utskick.

Obs! För att anpassa er avsändare till exempelvis ert företagsnamn, se våra Tilläggstjänster.

Inbox SMS Grupp SMS Nummer
Namn Mottagare
Arbetsgrupp 01 15
Arbetsgrupp 02 13
Nattskiftet 10
Fotbollslaget P15 12
Fotbollslaget F14 14
Reklamutskick kunder 56

Ny Grupp
Meddelande:
Avsändare:
Feedback