Sekretesspolicy och Integritetspolicy för MO-SMS

Våra företagsuppgifter

Paytechsystem Europe AB
Box 6148
800 06 Gävle

Org: 559033-2978
Tel: 08-73 84 400
BG: 5058-9456

info@mosms.se
www.mosms.se

Sekretesspolicy och Integritetspolicy

Denna Sekretesspolicy och Integritetspolicy (nedan och i övriga avtal kallad "integritetspolicy") beskriver hur Paytechsystem Europé AB ("MO-SMS", "vi") lagrar och behandlar dina personuppgifter när du brukar våra tjänster ("tjänsten") eller besöker våra webbsidor. Denna integritetspolicy är en integrerad del av våra allmänna villkor / användaravtalet. När du väljer att besöka våra webbsidor eller använda tjänsten godkänner du genom besöket/användandet vår integritetspolicy.

Definitioner
I enlighet med Allmänna Dataskyddsförordningen ("GDPR") är en "personuppgift" definierad som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

"Behandling" definieras som en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej.

Behandling av personuppgifter
Registrering som kund på MO-SMS kräver att vi registrerar ditt eller ditt företags namn, namn på ansvarig person, personnummer/organisationsnummer, postadress, telefonnummer och e-post. Detta främst för att dessa uppgifter krävs vid en eventuell utbetalning av pengar men även för att förebygga missbruk av tjänst samt för vidare kontakt med våra kunder. Under ditt besök på MO-SMS skyddas din datortrafik av SSL-kryptering.

Personuppgifter behandlas av oss i syfte att tillhandahålla tjänsten och för att uppfylla ingångna avtal. När du som kund uppger personuppgifter används de för att leverera tjänsten, informera om tjänsten eller för att lämna annan relevant information.

När du besöker våra webbsidor lagrar vi information om hur du använder sidan i syfte att ge dig en bättre användarupplevelse. Vi använder automatisk gallring av personuppgifter. Det innebär att dina personuppgifter lagras så länge du nyttjar tjänsten och det är nödvändigt att lagra personuppgifterna för att leverera tjänsten. När uppgifterna inte längre är nödvändiga gallras de ut eller anonymiseras automatiskt efter ett år om de inte enligt lag måste sparas längre.

Vår roll som personuppgiftsbiträde
MO-SMS är personuppgiftsbiträde och ansvarar därför för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med instruktionerna från kunden i ingånget personuppgiftsbiträdesavtal. På MO-SMS värnar vi om din personliga integritet. Skyldigheter enligt lagar och regler som finns i relation till personuppgifter, t.ex. personuppgiftslagen GDPR, uppfyller vi i syfte att skydda dina uppgifter. MO-SMS lämnar inte under några som helst omständigheter ut dina uppgifter till tredje part, med undantag till polisen, om pågående utredning kan påvisas.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Dina personuppgifter är säkra hos oss. MO-SMS kommer aldrig att använda dina uppgifter för att skicka information annan än den vi anser nödvändig för användning av våra tjänster. De underleverantörer, underbitträden, som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag listas i personuppgiftsbiträdesavtalet med våra kunder. Vi ställer samma strikta krav på dem som vi gör på våra egna tjänster vad gäller lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Dina rättigheter
Om dina personuppgifter finns registrerade hos oss har du rätt att begära ut dem och är de felaktiga har du rätt att korrigera dem. Ofullständiga personuppgifter har du rätt att komplettera och vill du får du dina personuppgifter raderade. Väljer att radera dina personuppgifter får detta som konsekvens att vi inte kan fortsätta att leverera tjänsten till dig. Vi kommer även fortsätta att lagra eller behandla dina personuppgifter om detta krävs enligt lag.

Personuppgifter som du begär ut levereras i strukturerat, digitalt och maskinläsbart format.

Om du vill använda dina rättigheter är det bara att du hör av dig till oss via kontaktuppgifterna i början på denna integritetspolicy. Vi är skyldiga att säkert identifiera dig innan rättigheterna kan nyttjas. Detta för att undvika att någon obehörig får tillgång till eller raderar dina personuppgifter.

Kontakt med slutanvändare och kund
Som användare av våra tjänster eller besökare på vår hemsida blir du inte kontaktad av oss med erbjudanden utan endast ifall leverans av tjänsten eller lagen kräver detta. Vi ansvarar inte för hur våra kunder väljer att använda tjänsten utan hänvisar till deras eventuella användaravtal och/eller integritets- och sekretesspolicy.

När du som kund uppger kontaktuppgifter till oss används de endast för att leverera tjänsten, informera om tjänsten eller lämna annan relevant information.

Elektroniska kakor
Elektroniska kakor ("cookies") kan placeras på din enhet när du besöker en webbsida. Även vid besök på våra webbsidor lagras cookies på din dator. Dessa är ofarliga och utgör ingen säkerhetsrisk. Vi använder cookies för att ge dig en personligt anpassad webbanvändning. En cookie är en text som en webbsida lägger in på din hårddisk. Cookie-filer är harmlösa och kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. MO-SMS använder sig av två sorters cookies, beständiga cookies och icke beständiga cookies. (se sidan Information om cookies för mer information ). Du kan när som helst radera de cookies som lagrats på din dator genom att välja att ta bort dem i din webbläsare. I din webbläsare kan du även välja att stänga av all användning av cookies men besökare som väljer att göra detta kan ej använda sig av MO-SMS.

Google Analytics
MO-SMS använder Google Analytics (Google LCC, USA) för att lagra anonym användarstatistik. Vill du inte att detta ska ske kan du surfa anonymt genom olika verktyg och det går även att blockera Google Analytics genom att installera tillägg i din webbläsare.

Loggning och missbruk
När du använder tjänsten eller besöker våra webbsidor loggas uppgifter på våra servrar. Loggfilerna innehåller t.ex. uppgifter om när tjänsten nyttjats och från vilken ip adress. Loggfiler används för att stävja missbruk av tjänsten, för att ta fram statistik som är anonym eller för att hitta fel i tjänsten och avhjälpa dessa. Om det finns anledning för oss att misstänka missbruk av tjänsten kan vi komma att kombinera personuppgifter och data från olika källor i syfte att säkerställa att villkoren för tjänsten, inklusive denna integritetspolicy, inte bryts.

Datainspektionen Anser du att vi i vår hantering av personuppgifter bryter mot lagen kan du anmäla detta till Datainspektionen:
www.datainspektionen.se
Uppdateringar

MO-SMS har rätt ändra villkoren ovan om detta behövs för att efterleva lag och/eller myndighetsbeslut alternativt andra källor till ändrade villkor utom MO-SMS kontroll. Vi uppmanar kunden och användarna att gå in på sidan för denna integritetspolicy för att se om eventuella ändringar gjorts. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av MO-SMS förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till kunden. Genom att fortsätta använda MO-SMS anses kunden ha godkänt förändrade regler och villkor. Om kunden vill avsluta konto har kunden möjlighet att avregistrera sig från MO-SMS (via menyn Inställningar). Slutanvändaren kan istället begära att få sina personuppgifter raderade.
Vi hoppas att ovanstående information har varit till hjälp för att informera om vår registrering och användning av era uppgifter.

För ytterligare frågor om sekretess och integritet på MO-SMS är du varmt välkommen att e-posta oss på support@mosms.se.

Med Vänlig Hälsning
MO-SMS support
support@mosms.se

Feedback