Vanliga Frågor och Svar (FAQ)

Detta är MO-SMS FAQ som behandlar de vanligaste frågorna och svaren om MO-SMS.

Innehåll

1. Generella frågor

Vad är MO-SMS?
Vad kostar det att använda MO-SMS?
Vem kan använda sig av MO-SMS?
Vad har ni för referenskunder?
Binder jag mig till något genom att börja använda MO-SMS?
Fungerar MO-SMS i andra länder än Sverige?
Hur kommer jag igång med MO-SMS?

2. Frågor med ekonomisk karaktär

Hur mycket tjänar jag per beställning?
Hur ofta får jag mina pengar utbetalda?
Hur går utbetalning av pengar till företag till?
Hur går utbetalning av pengar till privatpersoner till?
Hur går utbetalning av pengar till ideella föreningar till?
Hur laddar jag på mitt konto på MO-SMS med pengar?
Kan utländska företag bli kunder på MO-SMS?
Vad händer om någon inte betalar sin mobiltelefonräkning?
Vad kan jag sätta för priser på mina tjänster?
Finns det någon maxgräns för hur mycket man kan debitera en mobiltelefon per månad?
Vad står det på slutanvändarens telefonfaktura när de beställt tjänster från MO-SMS?
Kan jag flytta pengar mellan konton på MO-SMS?

3. Frågor med teknisk karaktär

När jag anropar tjänsten jag skapat får jag ett konstigt svar. Vad kan vara fel?
Har MO-SMS stöd för alla mobiloperatörer?
Kan telefoner med kontantkort beställa betaltjänster?
Kan ni hjälpa mig med programmering av SMS-tjänster?
Anropas alla tjänster på samma nummer?
Är det möjligt att skapa en tjänst där slutkunden inte blir debiterad något?
Kan jag använda mig av flera prefix?
Jag vill starta en tjänst med löpande debitering (SMS-prenumerationer). Har MO-SMS stöd för det?
Vad händer om någon beställer en tjänst som inte finns eller stavar fel i beställningstexten?
Vad händer om min webbsida ligger nere precis när någon beställer min tjänst?
Spelar det någon roll om min tjänst anropas med stora eller små bokstäver?
Hur många tecken kan ett SMS-meddelande innehålla?
Vilka teckentabeller används för SMS-meddelanden?
Erbjuder ni även 071-nummer eller liknande för det fasta telefonnätet?

4. Frågor och svar till avancerade användare av MO-SMS

Vad kan göras för att öka säkerheten när MO-SMS anropar min server och levererar ett SMS?
Vad kan göras för att öka säkerheten när jag anropar MO-SMS's server?
Vilka programmeringsspråk kan jag använda mig av när jag programmerar mot MO-SMS?
Vad har MO-SMS för trafikkapacitet?

1. Generella frågorVad är MO-SMS?

MO-SMS är en betalningsförmedlare för mobila betalningar. På MO-SMS kan företag, organisationer och privatpersoner skapa skräddarsydda mobila betaltjänster. Kund till MO-SMS kan även använda MO-SMS för att skicka SMS-utskick till sina telefonlistor.

Vad kostar det att använda MO-SMS?

MO-SMS tar inga start, månad eller årsavgifter. MO-SMS debiterar en mindre avgift per debitering. För exakta siffror på hur mycket ni som kund tjänar per beställning, se våra produktblad i menyn ovan. För SMS-utskick debiterar MO-SMS en kostnad per utgående SMS enligt separat prislista.

Vem kan använda sig av MO-SMS?

MO-SMS används av Svenska företag, föreningar och privatpersoner. Företag och föreningar begär utbetalning via faktura med moms. För privatpersoner utan eget företag finns möjlighet till utbetalning med automatiskt avdrag för moms, löneskatt och sociala avgifter (som betalas in till skattemyndigheten).

Vad har ni för referenskunder?

MO-SMS har levererat tjänster till de flesta branscher sedan 2003. Se vår sida med Referenskunder.

Binder jag mig till något genom att börja använda MO-SMS?

I anslutning till registreringen på MO-SMS förbinder du dig till vårt användaravtal. Detta avtal reglerar användandet av MO-SMS men binder dig inte till någonting utanför våra regler för hur tjänsten bör användas. Du väljer själv om och när du vill avsluta ditt konto på MO-SMS och det finns inga avgifter relaterade till detta. Avtalet i sin fullo finner du vid registreringen.

Fungerar MO-SMS i andra länder än Sverige?

På MO-SMS kan du endast skapa mobila tjänster med täckning för Svenska mobiltelefoner. Du kan alltså endast ta emot meddelanden och betalningar från Svenska mobilkunder. MO-SMS har dock stöd för utgående SMS (SMS-utskick) till nästan hela världen.

Hur kommer jag igång med MO-SMS?

För att skapa skräddarsydda SMS-tjänster och nyttja mobila betalningar krävs en del egen programmering. Se våra produktblad, enkla kodexempel och tekniska manual ni finner online (i menyn ovan) för att sätta igång. Gärna tillsammans med Er webbutvecklare/tekniker. Vid frågor är ni varmt välkommna att kontakta vår support på support@mosms.se.

2. Frågor med ekonomisk karaktärHur mycket tjänar jag per beställning?

Exakt hur mycket du tjänar (efter operatörens och MO-SMS's avgifter) finner du i menyn sms-tjänster/utbetalningsnivåer

Hur ofta får jag mina pengar utbetalda?

Du väljer själv när och hur ofta du vill ha dina pengar utbetalda genom att fylla i en utbetalningsbegäran (privatperson) eller skicka oss en faktura (företag och föreningar). Pengarna betalas ut inom 45 dagar. Det finns även automatiska alternativ där pengarna betalas ut automatiskt månadsvis (både för privatpersoner för företag). För mer information, se sidan Utbetalning (inloggning krävs).

Hur går utbetalning av pengar till företag till?

Företag begär utbetalning via faktura med moms. Med första fakturan skickar ni med en kopia på ert f-skattebevis. För mer information se sidan Utbetalning (inloggning krävs).

Hur går utbetalning av pengar till privatpersoner till?

Privatpersoner utan eget företag begär utbetalning i form av lön. MO-SMS drar då moms, löneskatt och sociala avgifter innan pengarna betalas ut. Dessa pengar betalas automatiskt in till skattemyndigheten. För mer information, se sidan Utbetalning (inloggning krävs).

Hur går utbetalning av pengar till ideella föreningar till? (vi har inget f-skattebevis)

Skicka med en kopia på Ert registreringsbevis med den första fakturan (istället för f-skattebevis).

Hur laddar jag på mitt konto på MO-SMS med pengar?

Ladda på ditt konto med kreditkort, via banköverföring eller välj att bli fakturerad i efterhand (endast företag). Se sedan Ladda pengar för mer information (inloggning krävs).

Kan utländska företag bli kunder på MO-SMS?

Endast svenska företag, föreningar och privatpersoner får registrera sig och nyttja MO-SMS.

Vad händer om någon inte betalar sin mobiltelefonräkning?

Kund på MO-SMS får alltid sina pengar direkt vid det inkommande meddelandet (beställningen). Risken att en slutanvändare inte betalar sina räkningar är något mobiloperatören i fråga står för.

Vad kan jag sätta för priser på mina tjänster?

Du väljer själv priset mellan 5 – 200 kr per beställning. Det finns även möjlighet att sätta priset till 0 kr för slutkunden (tilläggstjänst). Se sidan Tilläggstjänster för mer information.

Finns det någon maxgräns för hur mycket man kan debitera en mobiltelefon per månad?

Ja, maxgränsen är 2000 kr / kalendermånad / mobiltelefon (gäller alla operatörer). När denna gräns är nådd mottager mobiltelefonen i fråga ett felmeddelande vid beställningen. Denna spärr tas automatiskt bort vid nästkommande kalendermånad.

Vad står det på slutanvändarens telefonfaktura när de beställt tjänster från MO-SMS?

På fakturan står angett att abonnenten köpt tjänster från ”MOSMS” vilket är det företag som äger och driver MO-SMS.

Kan jag flytta pengar mellan konton på MO-SMS?

Nej. Vi flyttar inte längre pengar mellan konton.


3. Frågor med teknisk karaktärNär jag anropar tjänsten jag skapat får jag ett konstigt svar. Vad kan vara fel?

Gå till sidan SMS-logg. Där ser du alla dina inkommande beställningar samt svaren på dessa. Finns inte ditt anrop med på denna sida betyder det att din beställning aldrig nått MO-SMS. Kontrollera isf att din beställning skickats till rätt nummer samt att du skrivit rätt i beställningstexten.

Har du skrivit allting rätt och ditt anrop ändå inte nått MO-SMS, har antagligen din mobiltelefonoperatör ett temporärt driftstopp mot tredjepartsoperatörer (som MO-SMS). Detta händer sällan och pågår aldrig mer än en eller ett par timmar. Denna typ av driftstopp beror ofta på uppgraderingar och underhåll av SMS-system. Beroende på typ av driftstopp, lagras ibland dina anrop hos din mobiloperatör, för att senare skickas ut när driftstoppet är över.

Ett bra sätt för att kontrollera om felet ligger hos din mobiloperatör är att skicka en testbeställning från någon annan mobiltelefon som inte använder sig av samma operatör som dig själv.

Står ditt inkommande anrop med i listan under SMS-logg? Se efter om din logg även visar ett svarsmeddelande till mobiltelefonen. Har du inte fått något svar till din mobiltelefon, fast att SMS-loggen visar att ett svarsmeddelande skickats, så kan det bero på att din mobiltelefon är full och inte kan ta emot några fler meddelanden. Om du rensar bort gamla meddelanden från mobiltelefonen så skickas dina köade meddelanden på nytt.

Har du inte fullt på din mobiltelefon, och det samtidigt står i SMS-loggen att ett svarsmeddelande har skickats korrekt, har ett "övrigt fel" inträffat. Tryck på knappen "mer info..." för information om detta. Dessa "övriga fel" kan exempelvis bero på att slutanvändarens mobiloperatörs SMS-central ger MO-SMS felkoder tillbaka. För övriga frågor om uteblivna svarsmeddelanden, kontakta support@mosms.se.

Har MO-SMS stöd för alla mobiloperatörer?

Ja, MO-SMS har stöd för alla Svenska mobiloperatörer. Både abonnemangskunder och kontantkortskunder.

Kan telefoner med kontantkort beställa betaltjänster?

Ja, med skillnaden att om inte tillräckligt med pengar återfinns på kontantkortet mottager beställaren av tjänster ett kostnadsfritt felmeddelande.

Kan ni hjälpa mig med programmering av SMS-tjänster?

Då MO-SMS inte har några fasta avgifter ingår det dessvärre ingen programmeringssupport i MO-SMS åtaganden. Var god tala med er utvecklare eller tekniker angående detta.

Anropas alla tjänster på samma nummer?

Ja, SMS-tjänster, oberoende pris, anropas på kortnummer 72550.

Är det möjligt att skapa en tjänst där slutkunden inte blir debiterad något?

Ja, mot en avgift per hanterat meddelande. Se sidan Tilläggstjänster för mer information (inloggning krävs)

Kan jag använda mig av flera prefix?

Ja, det är tillåtet att registrera fler konton och därmed få tillgång till fler prefix.

Jag vill starta en tjänst med löpande debitering (SMS-prenumerationer). Har MO-SMS stöd för det?

Ja, se sidan Tilläggstjänster för mer information (inloggnings krävs).

Vad händer om någon beställer en tjänst som inte finns eller stavar fel i beställningstexten?

Slutanvändaren mottager då ett kostnadsfritt felmeddelande.

Vad händer om min webbsida ligger nere precis när någon beställer min tjänst?

Slutanvändaren mottager felmeddelandet ”Tjänsten ej tillgänglig. Kontakta ägaren till denna SMS-tjänst.” och blir debiterad fullt pris för anropet. Detta då tjänsten existerat men vi inte kunnat ansluta till er server.

Spelar det någon roll om min tjänst anropas med stora eller små bokstäver?

Nej. MO-SMS tar inte skillnad på stora och små bokstäver vid beställningar av tjänster.

Hur många tecken kan ett SMS-meddelande innehålla?

Ett SMS-meddelande kan innehålla maximalt 160 tecken. Finns behov av längre meddelande finns möjlighet till att ”kedja” SMS-meddelanden så att slutkunden uppfattar svarsmeddelandet som ett enda långt SMS. Kostnad för att skicka flera SMS tas då ut, beroende på meddelandets längd.
Du kan använda maximalt 459 tecken. Radbyten använder du \n eller %0A

Vilka teckentabeller används för SMS-meddelanden?

För SMS-meddelanden används ISO 8859-1.

Erbjuder ni även 071-nummer eller liknande för det fasta telefonnätet?

Nej. Vi erbjuder inte betalning via 071-nummer. Endast betalning via SMS.

4. Frågor och svar till avancerade användare av MO-SMSVad kan göras för att öka säkerheten när MO-SMS anropar min server och levererar ett SMS?

Extra anropsvariabler. Genom att lägga till extra variabler i adressen (URL:en) du anger när du skapar dina SMS-kopplingar (exempelvis ett användarnamn och ett lösenord), och sedan verifiera dessa variabler i början på dina skript innan vidare körning, kan du säkerhetsställa att det är MO-SMS som anropar dina skripts. Det går också bra att ange en adress med HTTPS. Er server måste då ha ett SSL-certifikat installerat.

Vad kan göras för att öka säkerheten när jag anropar MO-SMS's server?

Genom att anropa vår server genom en HTTPS-URL istället för HTTP kan du säkerställa att dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt skickas över internet. Din server måste då ha stöd för att anropa via HTTPS.

Vilka programmeringsspråk kan jag använda mig av när jag programmerar mot MO-SMS?

Då all kommunikation med MO-SMS sker via HTTP så spelar det ingen roll vilket programmeringsspråk eller plattform som används. Källkodexempel finns dock endast i programmeringsspråken PHP, dot NET och Java.

Vad har MO-SMS för trafikkapacitet?

Tusentals företag och organisationer använder sig av MO-SMS system och servers. Vi har därför mycket höga marginaler på trafikkapacitet. Det är dock svårt att ange några exakta siffror då trafikmönster och belastning är varierande. Om du planerar extrem trafik på din tjänst och har frågor angående detta, var god kontakta support@mosms.se.

Feedback